пробягвам

пробягвам
гл. - бягам, тичам, търча, изтичвам, преминавам, избягвам, побягвам
гл. - прелитам, прехвръквам, хвърча

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • бягам — гл. тичам, припкам, търча, летя, бързам, изтичвам, изтърчавам, притърчавам, дотърчавам, прибягвам, притичвам, потичвам, поприпквам, плюя си на петите гл. избягвам, отбягвам, оттеглям се, напускам, страня, разбягвам се, отдалечавам се, отстранявам …   Български синонимен речник

  • избягвам — гл. побягвам, бягам, хуквам, втурвам се, затичвам се, удрям на бяг, търтя на бяг, офейквам, духвам, забягвам, вземам си очите, вземам си дърмите, запилявам се гл. измъквам се, изплъзвам се, изскубвам се, отървавам се, избавям се, изчезвам,… …   Български синонимен речник

  • изтичвам — гл. тичам, затичвам се, завтичвам се, притърчавам, отърчавам, рипвам, притичвам, прибягвам, бягам, изприпквам, хуквам, втурвам се, впускам се, спускам се, пробягвам, изтърчавам, припвам, търтя, търтя да бягам гл. търча, преминавам, избягвам,… …   Български синонимен речник

  • изтърчавам — гл. търча, бягам, тичам, припкам, изтичвам, притичвам, пробягвам, прибягвам, притърчавам, завтичвам се, впускам се в бяг, хуквам, втурвам се, литвам, избързвам, плюя си на петите …   Български синонимен речник

  • побягвам — гл. бягам, тичам, припкам, търча, изтичвам, затичвам се, изтърчавам, хуквам, бързам, летя, търтя да бягам, търтя, офейквам, изчезвам, щуквам, духвам гл. напускам, отбягвам, страня, отдалечавам се, отстранявам се, забягвам, избягвам, обирам си… …   Български синонимен речник

  • прелитам — гл. прехвърквам гл. преминавам, отминавам гл. прехвръквам, хвърча, пробягвам …   Български синонимен речник

  • преминавам — гл. пресичам, прекосявам, прекрачвам, минавам, прегазвам, пребродвам, превалям гл. изминавам, отминавам, летя, отлитам, отдалечавам се, тека, протичам, прехвърлям, извървявам гл. преодолявам, справям се, превъзмогвам, побеждавам гл. спирам,… …   Български синонимен речник

  • прехвръквам — гл. прелитам, профучавам гл. преминавам гл. хвърча, пробягвам …   Български синонимен речник

  • прибягвам — гл. завтичвам се, втурвам се, пробягвам, припвам, хуквам, притичвам, притърчавам, изтърчавам, дотърчавам, бягам, тичам, изтичвам …   Български синонимен речник

  • припвам — гл. хуквам, изтърчавам, отърчавам, завтичвам се, притичвам се, изтичвам, разтичвам се, втурвам се, избягвам, офейквам, побягвам, пробягвам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”